Ergotherapie

Dat Werckt heeft contracten met alle verzekeraars met uitzondering van Caresq*. Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed, waarvoor eerst het eigen risico aangesproken wordt. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering.

* Wij hebben geen contract met Caresq/ Aevitae/ EUCARE, dit betekent dat er deels vergoeding is voor ergotherapie. Ook hiervoor geldt dat eerst het eigen risico aangesproken wordt.

Aanmelden kan met of zonder verwijzing met uitzondering voor klachten na covid. Hiervoor is altijd een verwijzing van de (huis)arts nodig.

Het is ook mogelijk om de behandeling zelf te financieren.

Behandeling per uur:              € 90
Aan huis toeslag:                    € 29
Niet nagekomen afspraak:     € 40

 

 

Re-integratie

De coaching bij re-integratie gaat op basis van offerte, welke wordt opgesteld na een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat Werckt helpt u bij het zoeken naar mogelijkheden voor vergoedingen. Hieronder staan diverse mogelijkheden om de coaching te vergoeden. 

De werkgever
De meeste werkgevers hebben een opleidingsbudget, deze kan gebruikt worden om de coaching te vergoeden. Daarnaast heeft de werkgever een verplichting om zijn medewerkers bij ziekte te ondersteunen om verzuim te voorkomen en terugkeer naar werk te realiseren. Wel is de werkgever vrij hierin zijn eigen keuzes te maken.

Letselschade
Voor mensen die in een letselschade procedure zitten is er soms vergoeding vanuit deze letselschade mogelijk.

De belastingdienst
Indien je de coaching zelf betaalt, kan je dit onder scholingskosten aftrekken. Voor zelfstandig ondernemers zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.