Dat werckt, gezond in werk en leven werkt samen met andere (para) medici zoals huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, maar indien het werk betreft ook met UWV, bedrijfsarts en werkgever. Uiteraard altijd in overleg en met akkoord van u. Samenwerken vergroot de kwaliteit van de behandeling en re-integratie.  

Organisaties waar mij mee samenwerken:

Lid van / aangesloten bij:

 

Coach Collectief MaatWERK:  De kracht van samenWERKEN!

Profiel:

Wij zijn betrokken en ervaren coaches met een paramedische achtergrond. We coachen en ondersteunen bij het vinden van een passende duurzame balans in werk en leven. We kijken naar de persoon en wat diegene nodig heeft om binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden te participeren in de maatschappij. Geen oplossing is hetzelfde, we leveren altijd maatwerk.


Specialistische achtergrond
Binnen het coach collectief heeft iedereen zijn strepen verdiend binnen de revalidatie en hebben we ruime ervaring op het vlak van re-integratiebegeleiding. Onze expertise ligt onder meer op het gebied van niet aangeboren hersenletsel (NAH), post commotioneel syndroom (PCS), burn-out, oncologie, long-covid, multiple sclerose (MS) en Parkinson.


Onze kennis en ervaring zetten we in om de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van werkhervatting te duiden. Coaching, praktijkassessments (PRPP@work), begeleiding bij UWV-trajecten, advisering ten aanzien van werkopbouw, uitleg rondom wet en regelgeving (Wet verbetering Poortwachter) zijn enkele voorbeelden. 

We vinden het belangrijk om de cliënt centraal te stellen en daarnaast andere belanghebbenden, zoals de werkgever, actief te betrekken in het begeleidings- of adviesproces.

De meerwaarde van samen
Wij hebben ieder onze eigen onderneming en kiezen ervoor om onze krachten te bundelen in coach collectief Maatwerk.

We komen gemiddeld 4x per jaar bij elkaar voor intervisie. Dit houdt in dat wij van elkaars expertise gebruik maken, elkaar scherp houden, ons verdiepen in de voor ons werk relevante ontwikkelingen en dat wij van elkaar weten wie zich waarmee bezighoudt.

Om onze kennis te vergroten vragen we regelmatig een spreker die ons meer uitleg en verdieping geeft over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen voor wat betreft wetgeving of nieuwe inzichten over een aandoening, zoals long-covid.

Naast deze intervisie bijeenkomsten hebben we korte communicatielijnen met elkaar. Er kan snel worden geschakeld tussen de verschillende coaches. We maken gebruik van elkaars expertise en zijn niet voor 1 gat te vangen. Uiteraard houden we bij het bespreken van een cliënt rekening met de privacywetgeving.

Dit is voor ons de kracht van samenWERKEN! 

Voor onze cliënten streven wij voortdurend, op basis van de nieuwste inzichten en mogelijkheden, naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en een goed mogelijke participatie in de maatschappij op een passende duurzame manier.